Donderdich 11 Oktober: “De Aafslachting…”

Door Bert Geelen

En dao ginge we weer! Met volle euvertuuging om Hael 2 de kampioens aspiraties door de naas haen te baore! Ut voltallige 6 man sterke team waas d’r klaor veur (Allein Fred kwoom get laat, mer det moog op dea leaftied ;)). De ideale opstelling weardje door team captain Bennie opgesjreave en we verwachdje van ozze neet te ongersjatte teagesjtenjer neet minder!

Oet tactisch auchpuntj waerdje beslaote om met de ierste twiej dubbels te beginne. Fred en Bert teage John en Benoir (des zonne vervaelendje Franse naam, oet te spreake as Beeeniiiooooorrruuuuuhhhhh) op ut center court. Veur det dees top sporters eindelik in de wedstrijd zoote, stonge ze al met 3 – 12 achter. Noa unne redelijke comeback (17-21) woore ze beide al hun gedachte bezig met de derdje set. Mer door technische overmacht en puure aoverklasse waerdje ze in de twiejdje set compleet euverrompeltj (12- 21).

Helaas koste Bennie en Carlos, ondanks heur vastberaojenheid om deze taegestenjer alle heuk van ut veldj te laote zeen, auch gein inkele weerstandj beeje… Met un dramatische nederlaog in de ierste set (11-21) en de vernederendje 6 – 21 in de twiejde set waas dit auch al snel bekaeke.

Toen wae met de twiejde runj wooje beginne bleek d’r un opstellings probleem te zeen. Pieter stong namelik op 2 veldje tegeliek opgesteldj. Hiej zoot echter un goot oetgedachtj plan achter! Pieter is namelik zao goot, det d’r op 2 veldje tegeliek ken speele. Op ut moment det ozze taegestenjer dit zuut, zaktj um spontaan de mood inne sjaon en op dees maneer probeerdje wae de wedstrijd te keren. Helaas ging Hael 2 neet accoord en weardje we as makke lammetjes nao de slacht gebracht.

Henri en Bert waerdje in 2 sets van de baan gevaegtj (9-21 en 12-21) en Bennie samen met Pieter probeerdje ut in hun twiejde set nog recht te trekken. Mer helaas mocht dit neet baate (7-21 en 16-21).

Dao stong os Roggels trost… Kampioens aspiraties in duigen! 4 wedstrijden verlaore en nog 4 te gaon…. Det d’r nog allein singels in ut veuroetzicht woore, maakdje ut d’r neet mekkeliker op.

*****************************************************************************
De volgendje tekst is weg gekniptj om alle dramatiek en ealenj te bespaare veur de gene die neet d’r biej woore. Ut is baeter det d’r gein trauma’s waere aangekaltj.
*****************************************************************************

Met un genadeloze score van 0-8 en un te-neergeslagen team spirit, waas ut den mer weer tied om de positieve kantj van de recreanten competitie te goan be-oefenen. Nao unne lekker douche stong os eigen Renee os al op te wachten met get heerlike glaeskes Spa Goud! Hulde hiejveur!
Later op deze aovendj waerdje d’r door Fred gezwaore det we heller moste trainen, en det we ze de volgendje kier zooje pakke! Op det moment waas aederein ut dao met ins. We zulle waal zeen of dees belofte standj heltj….

Kortom: BC Roggel 1 – Hael 2: Unne pak rammel van hiej tot in Nieuw Zealandj, mer waal teambuilding en gezelligheid! Den mer veur de twiejdje plaats!